Nieuws

Rolls Software lanceert app. Meer info & download de app hier.

Veel gestelde vragen en tips

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Algemene vragen (5)
 • Kan ik de standaard tekst van de email client wijzigen?

  In Rolls heeft u de mogelijkheid om een offerte, overzicht etc. direct te mailen. Onder deze brief wordt de standaard regel “Deze offerte werd gegenereerd door Rolls.” geplaatst.

  Indien u hier een andere tekst wilt plaatsen kunt u in de sjablonen map een tekst bestand plaatsen met de naam body.txt. U kunt dit bestand aanmaken met bijvoorbeeld het kladblok van windows. De tekst die u in dit bestand typt wordt onder de brief geplaatst ipv de standaard tekst die Rolls nu laat zien.

  Het bestand dient u te plaatsen in de map waar ook de sjablonen staan.

 • Ik mag afwijken van een standaardtarief, kan ik Rolls dan toch gebruiken?

  U kunt in Rolls op 2 manieren de premieberekening beïnvloeden zonder aan de invoer van de berekening te rommelen.

  1. Als de premies in het overzicht worden getoond kunt u per premie een korting of toeslag laten gelden en in de voertuigmodules kunt u ook de BM-trede wijzigen.
  2. U kunt een afspraak/collectiviteit inregelen. Hierbij geeft u de voorwaarden op waaraan men moet voldoen en geeft u de kortingen, toeslagen, extra treden enzovoorts op. Tijdens de premieberekening zal Rolls beoordelen of men in aanmerking komt voor de afspraak/collectiviteit en deze als extra product in uw premieoverzicht laten zien.
  3. Hoezo punt 3, hoor ik u denken, daarnet hadden we het over 2 punten.
   Dat is juist. De eerste 2 oplossingen kunt u zelf realiseren in Rolls. Deze derde oplossing zullen wij voor u in orde brengen.
   Als uw regeling zodanig afwijkt dat deze niet ingebracht kan worden met de afspraak, dan kunnen wij speciaal voor u een tarief toevoegen aan Rolls. De kosten hiervoor houden wij zo laag mogelijk.
 • Kan ik brieven naar eigen inzicht en smaak indelen?

  Dat kan. Rolls wordt geleverd met een aantal brief-sjablonen. Zo worden sjablonen meegeleverd die u kunt gebruiken voor het afdrukken van een premieoverzicht, een polisaanvraag, een offerte enzovoort. U kunt de indeling en inhoud van de sjablonen zelf inregelen. Voor volledige functionaliteit raden wij het gebruik van Microsoft Word aan. Kies in de Rolls-navigator voor ‘Onderhoud sjablonen’. In het scherm dat dan verschijnt, kunt u een sjabloon kiezen dat u wilt bewerken.

  De sjablonen worden gerubriceerd weergegeven. Het symbool vooraan op de regel geeft twee eigenschappen van het sjabloon weer: de oriëntatie; staand of liggend en of het sjabloon voor dat onderdeel het standaardsjabloon is (dan staat er ook nog een vinkje in het symbooltje). Van elk sjabloon ziet u de bestandsnaam, een omschrijving, de grootte en 2 datumvelden. De linkse datum is de datum waarop u het sjabloon voor het laatst heeft gewijzigd. Wij zullen het sjabloon van u NOOIT overschrijven. Als wij met een update een nieuwe versie van het sjabloon meeleveren, zult u zien dat de rechtse datum vernieuwd wordt. Ook staat er dan een rood uitroepteken bij die datum. U kunt het sjabloon aanvinken en op de knop ‘Origineel’ klikken als u voortaan onze versie van het sjabloon wilt gaan gebruiken.

  Wilt u een sjabloon bewerken, selecteer dan het betreffende sjabloon en klik op ‘Start bewerken’. Uw tekstverwerker wordt gestart en er verschijnt een scherm met daarin de mogelijke velden voor dat sjabloon. Met kopiëren en plakken kunt u de velden in het sjabloon opnemen. Nadat u wijzigingen heeft aangebracht, kunt u middels ‘opslaan als’ het sjabloon toevoegen als een nieuw sjabloon.

 • Ik kan polisvoorwaarden opvragen in de navigator, maar hoe kan ik ze vergelijken?

  Selecteer in de Rolls-navigator de gewenste module en klik daar op de optie ‘Polisvoorwaarden’. Als u de gewenste polis heeft geselecteerd, verschijnt het polisuittreksel van die polis. In de knoppenbalk van dat scherm kunt u met de bovenstaande knoppen een polis ter vergelijk toevoegen of er eentje uit de vergelijking weghalen.

 • Hoe vaak mag ik Rolls installeren?

  Op één kantoor(gebouw) kunt u Rolls op een onbeperkt aantal werkstations installeren. Onder deze werkstations vallen ook laptops van buitendienstmedewerkers en pc’s van medewerkers thuis. U mag Rolls niet in andere kantoorgebouwen installeren.

  Verder kunt u met maximaal vijf werkstations de update binnenhalen. Indien dit niet haalbaar is in verband met bijvoorbeeld Standalone werkstations, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze helpdesk.

  Voor meer informatie over de licentie kunt u onze gebruiksrechtovereenkomst raadplegen.

Rolls App vragen (5)
 • Op welke apparaten kan ik de Rolls App gebruiken?

  De Rolls App is beschikbaar voor de iPad en Android tablets. De app kan niet gebruikt worden op de iPhone en andere smartphones.

 • Voor welke modules is de Rolls App beschikbaar?

  Op dit moment is de Rolls App beschikbaar voor de module Personenauto.

 • Wat zijn de kosten voor het gebruik van de Rolls app?

  Het gebruik van de Rolls App is inbegrepen bij een abonnement op de module Personenauto van Rolls Desktop. Op het gebruik van de Rolls App is onze gebruiksrechtovereenkomst van toepassing.

 • Wordt de productselectie gesynchroniseerd?

  In de Rolls App kunt u aangeven welke producten u wilt laten doorrekenen. Deze instellingen hebben alleen invloed op berekeningen gemaakt op de tablet waarop de app geïnstalleerd staat en synchroniseren niet met Rolls Desktop en andere tablets waarop de app geïnstalleerd staat.

 • Kan ik mijn afspraken/collectiviteiten ook doorrekenen in de app?

  Ja, het is mogelijk om uw ingebrachte afspraken/collectiviteiten door te rekenen in de app. Het is hiervoor nodig om uw afspraken/collectiviteiten vanuit Rolls Desktop te uploaden naar onze webservice. U kunt dit doen door in het menu van Rolls te kiezen voor ‘Internetmodules’ – ‘Afspraken / producteigenschappen…’.

Technische vragen (8)
 • Kan ik de update ook geautomatiseerd uit laten voeren?

  U kunt Rolls automatisch laten updaten en bijwerken. Dit kunt u doen door middel van een drietal taken in uw taakplanner. Zie hieronder hoe u dat kunt inregelen. Laat deze taken uitvoeren onder een administrator account!

  Bij alle taken dient een vinkje gezet te worden bij ‘Run whether user is logged on or not’ en bij ‘Run with highest privileges’. Alle taken kunnen na twee uur afgesloten worden voor het geval ze nog in de lucht zouden zijn.

  Taak 1: Ophalen update

  Deze taak (rollsiu.exe) hoeft slechts op 1 (terminal) server uitgevoerd te worden, want deze haalt de bestanden op vanaf onze update server en plaatst deze in jullie centrale RollsWin\Update map.

  De opdrachtregel is als volgt: “C:\Program Files (x86)\Kooijmans\Rolls\RollsIU.exe” en de opstartparameter is /UUH

  Taak 2: Bijwerk-programma zelf updaten

  Deze taak moet op alle (terminal) servers ingeregeld worden en kan het beste minimaal 30 minuten na taak 1 gepland worden.

  De opdrachtregel is als volgt: “C:\Program Files (x86)\Kooijmans\Rolls\Rolls.exe” en de opstartparameter is /JUW

  Taak 3: Rolls lokaal bijwerken

  Deze taak moet op alle (terminal) servers ingeregeld worden en kan het beste ± 5 minuten na taak 2 gepland worden.

  De opdracht regel is als volgt: “C:\Program files (x86)\Kooijmans\Rolls\RollsWU.exe” en de opstartparameter is /BUH

  Verbergen update- en bijwerkmelding

  Na het instellen van de taken maakt u (bijvoorbeeld met Kladblok) het lege bestand ‘rolls.nix’ aan in de map ‘C:\Program Files (x86)\Kooijmans\Rolls’. Dit zorgt ervoor dat de gebruikers op de terminal server(s) geen mogelijkheid meer hebben een update lokaal bij te werken.

 • Updatemeldingen en updaten van Rolls voorkomen voor Rolls Eindgebruikers

  Het komt wel eens voor, dat een terminal server ’s nachts Rolls lokaal niet goed heeft bijgewerkt (bijv. doordat er nog iemand in Rolls zat), terwijl het ophalen van de update wel gewoon goed is verlopen. De eerste gebruiker die ’s morgens Rolls opstart krijgt dan de melding dat er een update klaar staat met de vraag of hij/zij deze lokaal wil verwerken. Omdat een normale gebruiker (zeker op een terminal server) meestal hiervoor geen rechten heeft, gaat dat eigenlijk altijd fout. Door een leeg kladblokbestand op te slaan als ‘rolls.nix’ in de map waar Rolls lokaal geïnstalleerd staat (standaard C:\Program Files (x86)\Kooijmans\Rolls), wordt voorkomen dat gebruikers lokaal Rolls kunnen bijwerken.

 • Waarom krijg ik geen toegang tot de update-server?

  Een virusscanner of een firewall kan toegang tot onze updateserver blokkeren.
  Als u internetbeveiligingssoftware heeft draaien kunt u daarin het beste *.rolls.nl en *.kooijmans.nl vrijgeven.

  Indien u wilt testen of Rolls de benodigde internettoegang heeft, kunt u via de menuoptie ‘Help’ – ‘Status Info…’ kiezen voor ‘Test webservice…’. Als de bovenste vier regels na het starten van de test groen kleuren, is de verbinding goed ingesteld.

 • Kan ik één Rollsprogramma gebruiken voor meerdere assurantiekantoren?

  Met een speciale versie van Rolls, de multi-kantoor-versie (MKV), kunt u met een of meerdere kantoren gebruik maken van één Rollsprogramma. U logt bij aanvang in namens een kantoor en werkt dan met de bijbehorende kantoordata. Men krijgt geen toegang tot de data van het andere kantoor.

  Meer informatie over deze speciale versie kunt u hier downloaden.

 • Werkt Rolls onder het besturingssysteem Windows 7 en hoger / Server 2008 en hoger

  Jazeker, maar Microsoft heeft er voor gekozen om recente versies van Windows standaard in een hoog beveiligingsniveau te laten werken. Bij het reguliere gebruik van Rolls levert dit geen problemen op. Om updates van Rolls te verwerken moet u echter wel enkele gebruikersrechten aanpassen. Dit geldt voor onderstaande Windows versies:

  – Windows Vista, 7, 8, 8.1 & 10
  – Windows Server 2008 en hoger

  Download hier een handleiding voor het configureren van Windows om Rolls optimaal te kunnen gebruiken.

 • Kan Rolls gebruik maken van een SQL-database?

  Standaard maakt Rolls gebruik van een Microsoft Access database voor het opslaan van uw relaties en berekeningen. Indien u een SQL-serverdatabase heeft en wilt dat Rolls daar gebruik van maakt, dan kunt u dit inregelen met behulp van de handleiding Rolls & SQL.

 • Kan ik Rolls op een Terminal Server / Citrixserver installeren?

  Eén mogelijkheid is om Rolls op een Terminal Server (TS) of Citrixserver te installeren zodat de ingelogde gebruikers Rolls kunnen gebruiken. Rolls wordt als ‘Standalone-versie’ op de server geïnstalleerd. Bestaat uw omgeving uit meerdere servers dan installeert u Rolls als ‘Werkstation’ op de server(s).

  Deze service bieden wij kosteloos aan voor de eerste vestiging. Indien u met meerdere vestigingen van deze service gebruik wilt maken zijn hieraan wel kosten verbonden.

  De functionaliteit staat standaard niet ingeschakeld, en kunt u bestellen door het Bestelformulier Terminal Server ingevuld en ondertekend te versturen naar onze helpdesk.

 • Hoe kan ik Rolls-updates verwerken met beperkte rechten?

  Op grotere kantoren krijgen gebruikers uit veiligheidsoverwegingen zo min mogelijk rechten op een werkstation (zowel in het windowsregister als op schijf). Voor het normale gebruik van Rolls is dat geen probleem, maar tijdens het updateproces van Rolls heeft men meer rechten nodig. Het updateproces van Rolls bestaat uit 2 stappen:

  1. “Updaten” – update downloaden
   Hierbij wordt via Internet verbinding gelegd met onze update-server en worden de noodzakelijke bestanden gedownload naar de map ‘Update’.

  2. “Bijwerken” – Update verwerken
   Elk werkstation waarop Rolls gestart wordt, controleert eerst of in de map ‘Update’ nieuwe bestanden staan. Als dat het geval is zullen eerst de nieuwe bestanden naar de juiste mappen op het werkstation gekopieerd worden voor het programma verder opstart.

   
  Tijdens stap 1 zijn modify-rechten nodig in de map ‘Update’.
  Tijdens stap 2 zijn modify-rechten nodig in de rollsmappen. Omdat in deze fase ook binaries ofwel programma-onderdelen met de extensie .exe en .dll worden ververst, heeft men ook verwijder- en schrijfrechten nodig in het Windows-register.

  We bieden een programma om stap 2, het bijwerken, uit te voeren met voldoende rechten, ondanks dat de betreffende gebruiker verder beperkte rechten heeft. Het programma ksAdmin.exe maakt gebruik van het ‘Run As-principe’ en kunt u hier downloaden. Uitgebreide informatie over Windows rechten en het updaten en bijwerken van Rolls vindt u hier.

Tips (14)
 • Welke producten komen in uw premieoverzicht?

  Productselecties

  Welke producten komen in het premieoverzicht

  In Rolls kunt u de productselectie op verschillende niveaus inregelen. Voor sommige gebruikers roept dit vragen op. We proberen het hier nogmaals duidelijk uit de doeken te doen.

  In de uitleg gebruiken we de volgende termen:

  Een berekening Dat is het vragenscherm met alle premie-overzichtschermen die daar bijhoren
  Vragenscherm Het vragenscherm van een berekening
  Overzichtscherm Een premieoverzicht van een berekening
  Productselectie De producten die aangevinkt staan om mee te berekenen in een premievergelijking.
  Applicatie-productselectie Deze productieselectie is de basis voor elke nieuwe berekening en is op te roepen via het menu Extra of met de toetscombinatie Shift+F6

  Opgeslagen berekeningen
  Als een berekening wordt opgeslagen, wordt de dan geldende productselectie van elk overzichtscherm ook mee opgeslagen. Als de berekening later wordt geopend komen weer precies diezelfde producten terug in het premieoverzicht. Via een instelling is het mogelijk om dit te overrulen en bij het gebruik van een eerder opgeslagen berekening meteen te werken met de ingestelde Applicatie-productselectie.

  Dit is instelbaar via menu het ‘Extra – Opties’.

  De scope van nieuwe productselectie 
  Als u in het overzichtscherm de productselectie inregelt heeft dat alleen effect op de producten in dat overzichtscherm. Stelt u de productselectie in het vragenscherm in dan heeft dat effect op de hele berekening; alle overzichtschermen. Regelt u de productselectie in via het menu Extra, de zogenaamde applicatie-productselectie, dan zal elke nieuwe berekening die daarna gestart wordt die productselectie gebruiken.

  Snel een product weghalen uit het overzicht
  U kunt in het overzichtscherm snel een product ‘uitzetten’ door op Delete te drukken. Als u zich bedenkt drukt u op Insert om het product weer terug te halen.

  Een product met aanvullingen samenstellen in het overzicht
  Met de toetscombinatie Ctrl+M roept u in het overzichtscherm een venster op waarin u de gewenste aanvullingen van dat product kunt activeren.

  De sneltoetsen voor het inregelen van productselecties
  Ongeacht in welk scherm u bezig bent zal Shift+F6 de applicatie-productselectie naar voren brengen. In het vragenscherm en overzichtscherm kunt u met F6 de betreffende productselectie oproepen.
 • Aanpassingen op de premie aanbrengen

  Aanpassingen op de premie aanbrengen

  Snel een commerciële trede toekennen.
  Snel een extra korting verlenen.
  Een andere eindleeftijd bij AOV gebruiken.

  Dit zijn enkele voorbeelden van zaken waarvan u in het premieoverzicht kunt besluiten dat er behoefte aan is.

  Via het scherm ‘Aanpassingen’ kunt u dit en meer inregelen.
  U kunt het scherm oproepen via het contextmenu; rechter muisknop op de premie of via het menu ‘Overzicht’.

  Uiteraard kunt u ook op de juiste knop in de knoppenbalk klikken of op F9 drukken.

  Sommige zaken zijn specifiek voor één product. Als daarvoor vragen noodzakelijk zijn, zullen we die niet opnemen in het vragenscherm.
  Deze maatschappij-specifieke vragen treft u dan ook aan in het scherm met de aanpassingen.
  U kunt zelfs in één keer de maatschappij-specifieke vragen van de producten in het premieoverzicht, opvragen.
  Dat kunt u met de knop met de dubbele schuifregelaar of met de toetscombinatie Shift+F9.
  Als u een premie heeft aangepast wordt deze geflankeerd door een schuifregelaar
  En met één muisklik maakt u alle aanpassingen weer ongedaan
  Hieronder ziet u een scherm met aanpassingen voor een personenauto-product en een AOV-product.

 • Aanvullende verzekeringen bij voertuig modules
  Naast het vergelijken van WA + (beperkt) casco kunt u ook diverse aanvullende verzekeringen, zoals de ongevallenverzekering voor inzittenden, de schadeverzekering voor inzittenden, pechhulp en rechtsbijstand in Rolls vergelijken.
  In onderstaande schermen laten we u zien hoe deze aanvullende verzekeringen in Rolls zijn geïntegreerd.

  U start een vergelijking.
  Onder in het vragenscherm kiest u uw inregelhulp voor het opgeven van de gewenste dekking.

  De adviesassistent.
  Nadat u in het vragenscherm op ‘Start’ heeft geklikt, verschijnt de adviesassistent.
  In dit scherm geeft u o.a. aan welke aanvullende verzekeringen gewenst zijn.
  Maar u kun nog meer zaken instellen met de adviesassistent.

  Het premieoverzicht.
  Na het inregelen van het gewenste dekkingsniveau krijgt u het premieoverzicht te zien.

  De productnamen zijn een beetje cryptisch maar door de muis er op te plaatsen krijgt u de uitgebreide beschrijving te zien.

  U ziet snel welke producten aan het gewenste dekkingsniveau voldoen.

  In 3 stappen tot een goed advies!
  Vul het vragenscherm in, bepaal het gewenste dekkingsniveau en offreer de juiste producten.
 • Afspraak toevoegen

  Een afspraak toevoegen in Rolls

  Een mooie en nuttige functie in Rolls is het toevoegen van afspraken. Hiermee kunt u een product aan Rolls toevoegen dat bijvoorbeeld een collectiviteitskorting toepast of waarmee u een commerciele trede toekent.

  Gebleken is dat niet iedereen deze functie weet te vinden. We zullen aan de hand van een voorbeeld de stappen van het toevoegen van een afspraak doorlopen.

  In dit voorbeeld gaan we in de module AOV een Fortis-product toevoegen waarin de no-claimkorting wordt verrekend. De werkwijze is in alle modules gelijk.

  Stap 1. Start de afspraakfunctie in de Rolls-navigator.

  Stap 2. We gaan een afspraak toevoegen, dus we klikken op ‘Toevoegen’.
  In dit venster wordt een overzicht getoond van alle afspraken van deze Rolls-module.
  Aangezien dit de eerste afspraak is die we gaan inbrengen is het lijstje leeg.

  Stap 3. Selecteer het product waarop de afspraak wordt gebaseerd.
  Telkens als u een afspraak toevoegt, wordt ook een product aan uw Rollsprogramma toegevoegd.
  De afspraak bestaat uit voorwaarden en rekenregeltjes die toegepast moeten worden op een bestaand Rolls-product.

  Stap 4. Het inregelen van de afspraak.
  In dit venster vullen we bovenin de naam van de afspraak in. Onder deze naam zal het product in Rolls worden opgenomen.
  Zoals u ziet kunt u in het bovenste deel van het venster de voorwaarden instellen waaraan men moet voldoen om voor deze afspraak in aanmerking te komen.
  Daaronder kunt u de kortingen instellen en als laatste kunt u productspecifieke zaken instellen.
  Dit zijn ‘rekenregels’ die (nog) niet algemeen in de markt worden toegepast.
  In ons voorbeeld willen we dat het Fortis-product de noclaim-korting toepast dus worden er verder geen voorwaarden aan deze afspraak gesteld en worden alleen de productspecifieke zaken ingesteld.

  Stap 5. De afspraak als nieuwe product activeren.
  Als de afspraak is ingeregeld en u hebt op OK geklikt, verschijnt dit venster.
  Hierin geeft u aan of u wilt dat de afspraak/het product ‘aan’ moet staan bij een nieuwe vergelijking.
  Zoals u weet kunt u bij een bestaande vergelijking het product activeren via F6.
 • Beroepsklasse AOV instellen

  De beroepsklasse handmatig instellen


  Rolls is uitgerust met een beroependatabase waaraan voor elke verzekeraar de juiste beroepsklasse is gekoppeld. Desondanks kan het voorkomen dat u met een andere beroepsklasse wilt rekenen.

  Hiervoor kon u al, net als voor andere zaken, gebruik maken van de menukeuze ‘Aanpassingen’ maar daar is nu een andere manier bij gekomen.

  Op de volgende manieren kunt u het scherm voor het instellen van de beroepsklasse oproepen:

  Via het menu Via de knoppenbalk Via het contextmenu Via een dubbelklik

  Het instellen van de beroepsklasse
  In dit scherm stelt u de gewenste beroepsklasse in.

  De keuzen C en D verschijnen alleen als het premieoverzicht meerdere premiekolommen heeft.

  U kunt aangeven op welke premies de nieuwe beroepsklasse toegepast moet worden.
  A – De geselecteerde premie
  B – De geselecteerde premiekolom
  C – Het geselecteerde product
  D – Het hele premieoverzicht
 • De knoppenbalk van het premieoverzicht verklaard

  De knoppenbalk van het premieoverzicht verklaard

  Diskette Vergelijking opslaan
  Printer met envelopje Selectief printen of e-mailen
  Euro op dienblad Offerte aanmaken
  Rolls met wereldbol Offerte afwikkelen via internetportaal verzekeraar
  Stapel papier met potlood Aanvraag aanmaken
  Handen schudden Polis aanmaken
  Rolls met e-mail Polisaanvraag verzenden naar backoffice
  Archiefkast met open lade Terugkoppelen naar assurantiepakket
  Vinger over tekst Polisvoorwaarden bekijken
  Twee vingers over tekst Polisvoorwaarden vergelijken
  Mannetje op trap Claimen vs niet claimen
  Drie selectievakjes Productselectie instellen
  Rood kruis Verwijder regel uit premieoverzicht
  Rood kruis met undo Herstel verwijderde regel
  A-Z onder elkaar Sorteer actieve kolom in premieoverzicht
  Toetsenbord-knop K Zoek snel een product in premieoverzicht
  Optelsommetje Stel de bijkomende kosten in
  Alladin-olielampje Stel wensen voor actieve kolom in
  Vergrootglas onder tekstvakje Uitgebreide of beknopte weergave van kolomtitels
  Met de vuist op tafel Minimale dekkings-eisen instellen
  Weegschaal Gewichten/belang toekennen aan dekking
  Mengbekertjes Product samenstellen
  Schuifregelaar Premie handmatig manipuleren
  Schuifregelaar met rood kruis Manipulaties ongedaan maken
  Dubbele schuifregelaars Maatschappijspecifieke input ingeven
  Loep / vergrootglas Meer details van actieve cel opvragen
  Twee overzichtschermpjes Maak een exacte kopie van het huidige premieoverzicht
  Agenda met klokje Voeg een agenda-item toe waaraan deze berekening wordt gekoppeld
  Schatkist BPM-berekening
  Kaart van Europa Groene kaart
  Weg Motorrijtuigenbelasting
  Openstaande garagedeur met grafiekje Nieuwwaarderegeling in grafiekvorm
  Openstaande garagedeur met euroteken Nieuwwaardevergoeding concrete situatie
  Kapotte ruit Ruitschade-herstellers
  Opsleeptruck Schade-herstelbedrijven
  Sleuteltje SCM-erkende inbouwbedrijven
  Pijltje omlaag naast euroteken Nivre-berekening, waardevermindering
 • Alle herbouwwaardemeters in ROLLS

  De module Opstal bevat naast de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars ook de herbouwwaardemeters van alle verzekeraars.

  Omdat de berekende herbouwwaarde toch als premiegrondslag dient en er grote verschillen zijn in berekende waarde is het zinvol om de herbouwwaardemeter van de verzekeraars zelf ook in te vullen. Rolls past de gunstigste herbouwwaardemeter toe; die van het Verbond of van de betreffende verzekeraar.

 • Vanuit Rolls direct een AOV bij maatschappij sluiten

  Vanuit Rolls kunt u direct naar het internetportaal van de verzekeraar voor de verdere afhandeling van een polisaanvraag AOV. De afsluitservice is op dit moment alleen beschikbaar voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Reaal. Hieronder wordt beschreven hoe u in Rolls te werk kunt gaan.

  Een product dat directe communicatie ondersteunt, herkent u aan het gevulde symbool .

  Om de communicatie met het internetportaal te starten kunt u op het gevulde symbool dubbelklikken of op onderstaande knop in de toolbar (knoppenbalk boven in het venster).

  Ook kunt u de communicatie starten door met de rechter muisknop op een premie te klikken. Er verschijnt dan een contextmenu waarin u kunt kiezen voor ‘Naar internetportaal’. Hierna start de communicatie met het internetportaal van de verzekeraar direct, zie onderstaand screenshot.

  Rolls-MijnAOV

  Na het versturen van de aanvraag stuurt Reaal automatisch een e-mail naar de adviseur en naar de eindklant met daarin een link naar het portaal. De adviseur kan de aanvraag in Mijn AOV nog bewerken, de eindklant kan er op inloggen en bijvoorbeeld de gezondheidsvragen invullen.

  Om gebruik te kunnen maken van de service is het noodzakelijk eenmalig uw Rekening Courantnummer van Reaal in Rolls in te voeren. Wij noemen dit in Rolls het agentschapsnummer. In Rolls geeft men het agentschapsnummer in bij ‘Extra’ – ‘Maatschappijen’. Kies bij ‘Maatschappij’ de juiste maatschappij, en klik op ‘AOV(contactgegevens)’ en vul uw Agentschapsnummer in. U kunt het agentschapsnummer ook vanuit het premieoverzicht invullen, zie onderstaand screenshot:

  Rolls-MijnAOVinstellen

 • Afdruk sjablonen beheren

  Nieuw meegeleverde sjablonen in gebruik nemen
  Bij uw Rollsprogramma zijn enkele standaardsjablonen bijgevoegd.
  Zo nu en dan leveren wij een nieuwe versie van zo’n sjabloon mee tijdens een update.
  Omdat u mogelijk het sjabloon al naar uw eigen wensen heeft ingedeeld zullen wij uw sjabloon niet automatisch overschrijven.
  Is onze versie van het sjabloon nieuwer dan het uwe, dan ziet u een rood uitroepteken bij het betreffende sjabloon staan.


  Meerdere sjablonen tegelijk herstellen
  Kies in de Rolls-navigator ‘Onderhoud sjablonen’.Onderstaand scherm verschijnt.
  In het voorbeeld ziet u 2 nieuwe sjablonen.
  Door de vakjes voor de uitroeptekens aan te vinken en op de knop ‘Origineel’ te klikken worden deze 2 nieuwe sjablonen in één keer in gebruik genomen.


  Sjabonen één voor één herstellen
  Door met de rechter muisknop op een sjabloon te klikken verschijnt een zogenaamd contextmenu.
  Kies in dit menu voor ‘Origineel implementeren’. Het aangeklikte sjabloon wordt vervangen door het nieuwe sjabloon.
  Deze methode kunt u niet alleen toepassen via onderhoud sjablonen maar ook toepassen als u een afdruk gaat maken en het scherm met de sjablonen te zien krijgt.

 • Snel de top 5 of top 10 selecteren om af te drukken

  Snel de top 5 of top 10 selecteren om af te drukken

  Klik in het premieoverzicht op het knopje voor een selectieve afdruk (Ctrl+U).
  Klik op de knop ‘Selecteer top 10’.
  Alle reeds geselecteerde regels zijn niet meer geselecteerd en de eerste 10 regels van het premieoverzicht worden geselecteerd.


  Wilt u standaard een ander aantal dan 10?
  Klik dan op het knopje ‘,,,’ (F8).
  Er verschijnt een klein venstertje waarin u het gewenste aantal in kunt vullen.
  Dit is het aantal dat voortaan geselecteerd wordt.


  Wilt u vaak verschillende maar wel bekende aantallen selecteren?
  Geen probleem.
  Door misbruik te maken van de knop ‘…’ kunt u dat namelijk ook.
  We leggen het even uit door alleen gebruik te maken van het toetsenbord:
  – Druk op Ctrl+U  (Het scherm schakelt naar de modus waarin u regels kunt selecteren)
  – Druk op F8 (Het kleine venster met het aantal te selecteren producten verschijnt)
  – Type het aantal in, bijvoorbeeld 20
  – Druk op Enter.
  Hierna zijn de bovenste 20 producten in het premieoverzicht geselecteerd om af te drukken.

 • Kan ik de standaard tekst van de e-mailclient wijzigen?

  In Rolls heeft u de mogelijkheid om een offerte, overzicht etc. direct te mailen. Onder deze brief wordt de standaard regel “Deze offerte werd gegenereerd door Rolls.” geplaatst.

  Indien u hier een andere tekst wilt plaatsen kunt u in de sjablonen map een tekst bestand plaatsen met de naam body.txt. U kunt dit bestand aanmaken met bijvoorbeeld het kladblok van windows. De tekst die u in dit bestand typt wordt onder de brief geplaatst ipv de standaard tekst die Rolls nu laat zien.

  Het bestand dient u te plaatsen in de map waar ook de sjablonen staan.

 • Snel een goed advies

  De AdviesAssistent gebruiken

  Een goed advies in korte tijd

  Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel werden de marges op zorgpolissen ook kleiner.

  We zijn toen op zoek gegaan naar een manier om de tijd die nodig is voor een goed advies in te korten.

  We hebben een oplossing ontwikkeld in de vorm van onze AdviesAssistent. Met dit hulpmiddel komen de best passende polissen bovendrijven in de zee van polissen en aanvullingen.

  Hoe werkt de AdviesAssistent?
  Leg de vragen van de AdviesAssistent voor aan uw relatie en laat ze met ‘Ja’ of ‘Nee’ antwoorden.
  Als u het vragenlijstje heeft afgewerkt worden op de achtergrond allerlei criteria ingeregeld waaraan een polis met eventuele aanvulling moet voldoen voor deze relatie. Vervolgens gaat het programma uitzoeken welke aanvullingen meeverzekerd moeten worden om te kunnen voldoen aan de wensen van uw relatie.
  Dan worden de premies van deze poliscombinaties, de basispolis met de aanvulling(en), berekend en gepresenteerd in het premieoverzicht. Bovenaan in het overzicht staat de goedkoopste polis die in aanmerking komt voor de relatie.
  Eigenlijk bent u dan al klaar maar uiteraard kunt u uw blik nog over de andere producten laten gaan en de verschillen in dekking opvragen.

   

  Hoe regel je de AdviesAssistent in? 
  Af fabriek hebben we een setje vragen toegevoegd met aan elke vraag criteria gekoppeld.
  U kunt zelf een vraag toevoegen en bestaande vragen verwijderen of wijzigen. Als u een vraag toevoegt, geeft u de omschrijving op.
  Hierna krijgt u een polisuittreksel te zien. In dit scherm geeft u per onderdeeltje aan hoe goed de dekking moet zijn.
  In sommige gevallen is het makkelijker en voldoende om het niet per onderdeeltje in te regelen maar om in 1 keer het gewenste dekkingsniveau van de rubriek in te stellen. In zo’n situatie stelt u het aantal sterren in dat de rubriek minimaal moet scoren.

 • Kan ik brieven naar eigen inzicht en smaak indelen?

  Dat kan. Rolls wordt geleverd met een aantal brief-sjablonen. Zo worden sjablonen meegeleverd die u kunt gebruiken voor het afdrukken van een premieoverzicht, een polis aanvraag, een offerte enzovoort. U kunt de indeling en inhoud van de sjablonen zelf inregelen. Voor volledige functionaliteit raden wij het gebruik van Microsoft Word aan. Kies in de Rolls-navigator voor ‘Onderhoud sjablonen’. In het scherm dat dan verschijnt, kunt u een sjabloon kiezen dat u wilt bewerken.

  De sjablonen worden gerubriceerd weergegeven. Het symbool vooraan op de regel geeft twee eigenschappen van het sjabloon weer: de oriëntatie; staand of liggend en of het sjabloon voor dat onderdeel het standaardsjabloon is (dan staat er ook nog een vinkje in het symbooltje). Van elk sjabloon ziet u de bestandsnaam, een omschrijving, de grootte en 2 datumvelden. De linkse datum is de datum waarop u het sjabloon voor het laatst heeft gewijzigd. Wij zullen het sjabloon van u NOOIT overschrijven. Als wij met een update een nieuwe versie van het sjabloon meeleveren, zult u zien dat de rechtse datum vernieuwd wordt. Ook staat er dan een rood uitroepteken bij die datum. U kunt het sjabloon aanvinken en op de knop ‘Origineel’ klikken als u voortaan onze versie van het sjabloon wilt gaan gebruiken.

  Wilt u een sjabloon bewerken, selecteer dan het betreffende sjabloon en klik op ‘Start bewerken’. Uw tekstverwerker wordt gestart en er verschijnt een scherm met daarin de mogelijke velden voor dat sjabloon. Met kopiëren en plakken kunt u de velden in het sjabloon opnemen. Nadat u wijzigingen heeft aangebracht, kunt u middels ‘opslaan als’ het sjabloon toevoegen als een nieuw sjabloon.

 • Netwerklocaties niet beschikbaar

  Netwerklocaties niet beschikbaar

  “U kunt dit probleem oplossen door de registerwaarde EnableLinkedConnections te configureren.

  Deze waarde staat Windows Vista, Windows 7, Windows 8 of Windows 10 het delen van netwerkverbindingen tussen het gefilterde-toegangstoken en het volledige beheerderstoegangstoken voor een lid van de groep Administrators toe.
  Nadat u deze registerwaarde heeft geconfigureerd, controleert LSA of er een andere toegangstoken, dat is gekoppeld aan de huidige gebruikerssessie,
  als een netwerkbron is toegewezen aan een toegangstoken. Als de LSA vaststelt dat er een toegangstoken gekoppeld is, wordt de netwerkshare naar de gekoppelde locatie toegevoegd.”

  Configureer de registerwaarde EnableLinkedConnections:

  Let op! Aanpassingen in het register kunnen een computer onwerkbaar maken. Zorg ten alle tijde voor een herstelpunt in systeemherstel, alvorens aanpassingen in het register te maken. Deze aanpassing dient door de beheerder van het systeem gedaan te worden.

  1. Klik op Start, type Regedit in het Start programma’s en bestanden zoeken vak en druk op Enter.
  2. Zoek en klik met de rechtermuisknop op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  3. Klik op Nieuw, en vervolgens op DWORD-waarde.
  4. Type EnableLinkedConnections, en druk op Enter.
  5. Klik met de rechtermuisknop op EnableLinkedConnections, en klik vervolgens op Aanpassen.
  6. In het Waardegegevens vak, type 1, en klik vervolgens op OK.
  7. Sluit Registereditor af en start de computer opnieuw.

  Let op:
  Bovenstaande oplossing gaat ervan uit, dat de netwerklocatie gemapped is naar een drive-letter. Indien dit nog niet het geval is, dan moet dit alsnog gebeuren. We tonen in Rolls nl alleen drive-letters.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel ons +31 (0) 492 - 33 22 11.  Onze helpdesk zit voor u klaar.

Contact met Rolls

Het verschil in vergelijken

Rolls Software is marktleider op het gebied van software voor het vergelijken van premies en verzekeringsvoorwaarden. Rolls is er voor Vergelijkers, Verzekeraars, Intermediairs, Service providers & Volmachten. Op deze website schetsen we een zo goed mogelijk beeld van de mogelijkheden van onze software oplossingen.

Wilt u liever persoonlijk advies over wat onze producten voor uw dagelijkse praktijk kunnen betekenen, dan komen we graag in contact met u!

Neem contact met mij op

  Welke manier van contact opnemen heeft uw voorkeur (indien mogelijk, afhankelijk van uw vraag)?

De velden met een * zijn verplicht. Wij garanderen u dat uw gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Route naar Rolls


Rolls Software B.V.
 • Van Dongenstraat 2a, 5715 AL Lierop
 • Telefoon: +31 (0) 492 - 33 22 11
 • E-mail: info@rolls.nl
 • KvK: 17093761
Routebeschrijving

Het dorp Lierop is gelegen aan de A67, de snelweg van Eindhoven naar Venlo. Vanaf de A67 neemt u de afrit LIEROP, afritnummer 35.

Neem op de rotonde de eerste afslag, richting Lierop. 

Volg de bochtige weg tot het ouderwetse ANWB-bord SOMEREN/HEEZE. Ga daar de verkeersheuvel op, linksaf het centrum van Lierop in. Rij door tot de koepelkerk. Het kerkplein biedt voldoende parkeergelegenheid.

Ons kantoor bevindt zich in het gebouw tegenover "Herberghe de Coeckepanne".