Nieuws

Rolls Software lanceert app. Meer info & download de app hier.

Onze privacyverklaring

Rolls Software BV respecteert de privacy van haar klanten en van de klanten van haar klanten en behandelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving. In deze verklaring kunt u lezen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Doeleinden en gronden gegevensverwerking
Rolls Software BV verwerkt uw persoonsgegevens voor het maken van premieberekeningen. Die premieberekeningen worden gemaakt op software van Rolls, zowel desktop als op het internet. Daarnaast zal Rolls Software BV uw gegevens tevens kunnen gebruiken om haar producten en dienstverlening te verbeteren en de contacten met haar contractspartijen en klanten te onderhouden en beheren.

In het kader van haar marketingactiviteiten houdt Rolls Software BV invoergegevens bij van websites waar de rekentool wordt ingezet. De hiermee verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe die websites gebruikt worden en om rapporten aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Rolls Software BV heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Persoonsgegevens van klanten worden door Rolls Software BV daarnaast gebruikt om de klantrelatie te onderhouden en met klanten te communiceren over nieuwe producten, diensten of functies van Rolls Software BV, waarbij betrokken personen te allen tijde kunnen vragen om niet langer te worden benaderd voor dergelijke nieuwe producten, diensten of functies door Rolls Software BV.

Rechten van betrokkenen
Iedere betrokkene waarmee Rolls Software BV een relatie heeft, heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. Indien die persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kan schriftelijk worden gevraagd om de gegevens te corrigeren. Betrokkenen zijn daarnaast gerechtigd om te vragen om de persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten overdragen aan een andere partij.

Verwerking en beveiliging
Rolls Software BV gebruikt en bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor zover dienstbaar aan voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden niet langer dan daarvoor nuttig of vereist is. Rolls Software BV zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens om de kans op onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

Contactgegevens
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt door Rolls Software BV. Vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan onze Privacy Officer te bereiken op privacy@rolls.nl.

Aanpassen privacy policy
Rolls Software BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen in de verklaring zullen steeds op deze website worden gepubliceerd.