Nieuws

Rolls Software lanceert app. Meer info & download de app hier.

Gratis Rekenbox voor uw Volmachten? Rolls!!

Geen investering meer in uw rekenboxen die al regulier in Rolls gebruikt worden.

Rolls maakt rekenboxen in alle vormen en maten voor alle productgroepen voor schadeverzekeringen in de particuliere en zakelijke verzekeringsmarkt. Aangezien wij voor onze desktopmodules de tarieven al gratis inbouwen voor verzekeraars kunnen wij deze natuurlijk ook inzetten in het Volmachtkanaal. Dit scheelt u als Verzekeraar veel geld en tijd in ontwikkeling/toepassing en de uitkomsten van premies en voorwaarden zijn altijd gelijk door alle distributiekanalen heen.

Rolls regelt ook de inhoudelijke en technische communicatie met de assurantiepakketten en volmachten over uw tarief! Single Point of Definition & Distribution van uw tarief, acceptatie, voorwaarden en standaardclausulering. Dit verkort uw “time to market” en voorkomt dat uw tarief onjuist door softwarehuizen wordt ingebouwd.

Enkele speerpunten van de Rolls Tariferingsengine zijn hieronder weergegeven:

 • Sturen/monitoren van uw product en de diverse distributiekanalen.
 • Snelle productaanpassing/tuning van uw product.
 • Real-time benchmark als onderdeel van de premieberekening. U bepaalt uw positie per klant, doelgroep en/of distributiekanaal.
 • Gewenste productaanpassingen zijn meestal op dagbasis in te regelen.
 • Single Point of Definition; één aanpassing van het tariferingssysteem werkt door in alle verkoopkanalen (indien gewenst).

Volmacht

 • Rolls rekenboxen zijn volledig VPI-proof en natuurlijk te koppelen met het VPI platform.
 • Regelingen, kortingen/afspraken, voorwaarden per volmacht, eigen volmacht tarieven of pooltarieven zijn in te regelen.
 • Acceptatie in de rekenbox.

Distributie van premies, voorwaarden in alle distributiekanalen
Tevens zijn we als Rolls graag uw distributiepartner voor uw tariefdefinitie, premieformularium , acceptatie, slotvragen, polisvoorwaarden en overige voorkomende zaken. Systeemhuizen volmachten en andere partijen helpen we ook met vragen over wat bijvoorbeeld het juiste SIVI label is dat aan de rekenbox moet worden aangeboden tot de juiste ingangsdatum.

Rolls levert zelf tariferings-API’s aan volmachten maar heeft via belanghebbenden in de markt de wens vernomen om één aanspreekpunt te hebben bij het wijzigen van een tarief om juist en tijdig geïnformeerd te worden. Rolls kan voor u hierin de regie nemen om ervoor te zorgen dat deze behoeften snel en vakkundig worden ingevuld.

We informeren natuurlijk alleen de partijen die van de verzekeraar toestemming hebben over de wijzigingen in het premieformularium van de verzekeraar te beschikken. Andere partijen informeren we alleen van het feit dat er een wijziging aan zit te komen. Rolls beantwoordt de gestelde vragen voor de verzekeraar aan derden zoals welke AFD labels nodig zijn om een premie te kunnen berekenen. Daarbij hoort ook de interpretatie van de voertuigdata, de acceptatiecriteria, ingangsdatum en welke velden benodigd zijn.

Bewezen kwaliteit
Rolls maakt deze rekenboxen voor verschillende verzekeraars en kan, indien gewenst, de uitkomsten van de verzekeraars (premies) via VPI aanbieden bij de volmachtkantoren. Individuele afspraken kunnen via Rolls ingeregeld worden op Gevolmachtigd Agent niveau en zelfs per Subagent.

Kwaliteit staat voorop

 • Partijen als a.s.r. (ook via VPI), Reaal en AllSecur gingen u voor in deze samenwerking.
 • Serviceproviders/gevolmachtigden als VCN, DAK, Nedasco en SAA maken in hun kernactiviteiten en processen gebruik van Rolls Volmachtpremies.
 • Ook Independer, Pricewise en de Consumentenbond als vergelijker en/of volmachtpartij hebben gekozen voor de Rolls rekenboxen.

Kostenbesparing
De verzekeringssector kenmerkt zich als zeer competitief en verzekeringsmaatschappijen zullen kostenbesparingen daarom veelal, noodzakelijkerwijze, gebruiken om hun rendement te verbeteren. Gezien het feit dat Rolls nagenoeg alle tarieven al inbouwt in haar desktopmodule zal er investeringstechnisch gezien snel een voordeel te behalen zijn.

Rolls heeft als premiebouwer ruim 30 jaar ervaring, is in de hele keten een gevestigde naam en bekend door bewezen kwaliteit!

Neem contact met mij op

Ik maak het verschil. Ik reken op Rolls.

Bekijk de film
Start opnieuw

Verder kijken?

Rolls is er voor vergelijkers, Verzekeraars, Intermediairs en Service providers & volmachten.

Vergelijkers

movie
play-video

Verzekeraars

movie
play-video

Intermediairs

movie
play-video

Service providers & Volmachten

movie
play-video